Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/941/2019

(FO) Ondrušeková Jarmila (01.06.1965)

Gen. Svobodu 1980/33 , 96205 Zvolen-Môťová

Spisová značka, typ konania:
2OdK/941/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
01.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ondrušeková Jarmila, Gen. Svobodu 1980/33 , 96205 Zvolen-Môťová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--