Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/915/2019

(FO) Berky Radoslav (30.12.1987)

Hronská 30/41 , 97666 Polomka

Spisová značka, typ konania:
5OdK/915/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
02.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Radoslav, Hronská 30/41 , 97666 Polomka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--