Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/328/2019

(FO) Barcaj Marián (02.03.1948)

Ulica Letecká 8813, 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
36OdK/328/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
16.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Barcaj Marián, Ulica Letecká 8813, 91701 Trnava, Slovensko
Lehoty:
02.12.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.12.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.01.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie