Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/758/2019

(FO) Ferencová Jana (07.03.1976)

Na hrunku 33, 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
2OdK/758/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
19.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
19.12.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ferencová Jana, Na hrunku 33, 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--