Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/932/2019

(FO) Radičová Magdaléna (22.03.1952)

Revolučná 188/10A , 98701 Poltár

Spisová značka, typ konania:
5OdK/932/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
19.12.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
10.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.10.2019 - Vyhlásený konkurz
19.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Radičová Magdaléna, Revolučná 188/10A , 98701 Poltár, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--