Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/13/2019

(FO) Ferencová Milada (20.02.1992)

Bžany 50 , 09033 Bžany

Spisová značka, typ konania:
4OdK/13/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ferencová Milada, Bžany 50 , 09033 Bžany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--