Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/13/2019

(FO) Ferencová Milada (20.02.1992)

Bžany 50, 09033 Bžany

Spisová značka, typ konania:
4OdK/13/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
29.01.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
29.01.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ferencová Milada, 50, 09033 Bžany, Slovensko
Lehoty:
28.10.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.11.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.12.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.12.2019 Piatok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--