Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/14/2019

(FO) Fedák Lukáš (24.08.1985)

Hlavná 650, 09414 Sečovská Polianka

Spisová značka, typ konania:
4OdK/14/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fedák Lukáš, Hlavná 650, 09414 Sečovská Polianka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--