Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/5/2019

(FO) Benčík Ján (29.03.1961)

Zváračská ul. 1393, 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
31OdS/5/2019, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
22.06.2020 - Ukončené konanie, určený splátkový kalendár, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
História stavov konania:
03.10.2019 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
18.10.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
22.06.2020 - Ukončené konanie
Navrhovatelia:
Benčík Ján, Zváračská ul. 1393, 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie