Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Spisová značka, typ konania:
4OdK/935/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
21.08.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
12.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.10.2019 - Vyhlásený konkurz
21.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tóth Csongor, 562, 98558 Radzovce, Slovensko
Lehoty:
03.12.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.12.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.01.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--