(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74 , 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
2K/16/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
05.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707, Mierová 1101/74 , 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--