Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/953/2019

(FO) Malenová Silvia (16.05.1962)

Tatranská 6397/74 , 97411 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/953/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
05.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Malenová Silvia, Tatranská 6397/74 , 97411 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie