(PO) RTG Balance s.r.o., IČO 47908424

Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda

Spisová značka, typ konania:
25K/13/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
od 28.11.2019
Stav konania:
26.02.2020 - Zastavené konkurzné konanie, späťvzatie
História stavov konania:
14.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
26.02.2020 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
RTG Balance s.r.o., IČO 47908424, Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie