(PO) RTG Balance, s. r. o., IČO 47908424

Hlavná 26/5 , 92901 Dunajská Streda

Spisová značka, typ konania:
25K/13/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
--
Stav konania:
06.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
RTG Balance s. r. o., IČO 47908424, Športová ulica 6926/28F , 92901 Dunajská Streda, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--