Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/2/2019

(FO) Guziová Mária (30.06.1966)

Hrbok 264/5 , 05917 Vernár

Spisová značka, typ konania:
4OdS/2/2019, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
08.07.2020 - Ukončené konanie, určený splátkový kalendár, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
História stavov konania:
15.10.2019 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
06.11.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
08.07.2020 - Ukončené konanie
Navrhovatelia:
Guziová Mária, Hrbok 264/5 , 05917 Vernár, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie