(PO) INVESTAV, s. r. o., IČO 46596224

Alžbetínske nám. 1203 , 92901 Dunajská Streda

Spisová značka, typ konania:
28K/13/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
--
Stav konania:
07.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
INVESTAV, s. r. o., IČO 46596224, Alžbetínske nám. 1203 , 92901 Dunajská Streda, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--