Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/8/2019

(FO) Lesná Mária (09.03.1970)

Školská 205/5 , 05992 Huncovce

Spisová značka, typ konania:
5OdS/8/2019, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
10.01.2020 - Ukončené konanie, nedá sa zostaviť splatkový kalendár (Správca), percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
História stavov konania:
25.10.2019 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
07.11.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
10.01.2020 - Ukončené konanie
Navrhovatelia:
Lesná Mária, Školská 205/5 , 05992 Huncovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie