Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/945/2019

(FO) Pustaj Miroslav (11.04.1966)

Vydrovo 138/66 , 97652 Čierny Balog

Spisová značka, typ konania:
4OdK/945/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 08.11.2019
Stav konania:
08.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pustaj Miroslav, Vydrovo 138/66 , 97652 Čierny Balog, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--