Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/762/2019

(FO) Mareš Ľubomír (06.10.1964)

Joliota Curie 731, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
2OdK/762/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
22.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mareš Ľubomír, Joliota Curie 731, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--