Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/703/2019

(FO) Lagová Ľudmila (09.05.1980)

Potočná 529/61 , 97247 Oslany

Spisová značka, typ konania:
40OdK/703/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
23.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lagová Ľudmila, Potočná 529/61 , 97247 Oslany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie