Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/219/2019

(FO) Labonová Helena (11.09.1959)

Kolárovo , 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
29OdK/219/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
26.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Labonová Helena, , 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie