Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/214/2019

(FO) Tibenský Jozef (06.02.1968)

Dvorčanská 653, 94905 Nitra

Spisová značka, typ konania:
31OdK/214/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
26.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tibenský Jozef, Dvorčanská 653, 94905 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie