(FO) Duda Pavel (07.01.1982)

Hany Meličkovej 11/C , 84105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4K/40/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
06.10.2015 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.09.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.09.2015 - Začaté konkurzné konanie
06.10.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 06.10.2015
do 06.02.2017
Navrhovatelia:
JUDr. Vojtech Agner, IČO , Cintorínska 22 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--