Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/717/2019

(FO) Božoková Mária (18.04.1954)

Ulica Ľ. Ondrejova 845, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/717/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
28.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Božoková Mária, Ulica Ľ. Ondrejova 845, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie