Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/221/2019

(FO) Nagyová Marta (24.07.1964)

Mederečská 755/28 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
28OdK/221/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Stav konania:
28.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Nagyová Marta, Mederečská 755/28 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie