Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/288/2019

(FO) Fogarášová Lenka (14.01.1985)

Jarná 584/57 , 05501 Margecany

Spisová značka, typ konania:
30OdK/288/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
28.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fogarášová Lenka, Jarná 584/57 , 05501 Margecany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie