Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/730/2019

(FO) Chalmovský Pavel (16.08.1964)

Horská 1308, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/730/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
29.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Chalmovský Pavel, Horská 1308, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie