Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/764/2019

(FO) Huňák Miroslav (26.11.1981)

Domašská 665, 09302 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
5OdK/764/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 11.11.2019
Stav konania:
29.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Huňák Miroslav, Domašská 665, 09302 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie