Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/232/2019

(FO) Chalas Štefan (19.11.1954)

Saratovská ul. 2926, 93405 Levice

Spisová značka, typ konania:
27OdK/232/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
29.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Chalas Štefan, Saratovská ul. 2926, 93405 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie