Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/226/2019

(FO) Gergely Ladislav (16.05.1959)

Komárno , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
29OdK/226/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
29.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gergely Ladislav, , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie