(PO) Forexin ONE s. r. o., IČO 46242473

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/69/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
Stav konania:
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.12.2019
do 16.03.2020
Navrhovatelia:
JUDr. Michaela Voleková, IČO , Trnavská 27 , 83104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--