Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/756/2019

(FO) Pinková Mária (25.02.1962)

M.R.Štefánika 1621/11A , 97271 Nováky

Spisová značka, typ konania:
38OdK/756/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pinková Mária, M.R.Štefánika 1621/11A , 97271 Nováky, Slovensko
Lehoty:
16.12.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
14.01.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.01.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.01.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
13.02.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie