Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/734/2019

(FO) Vretenička Dušan (19.06.1967)

Mostná 1942, 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
38OdK/734/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
23.10.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
12.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
23.10.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vretenička Dušan, Mostná 1942, 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie