Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/775/2019

(FO) Šimko Marián (11.06.1980)

Prievidza , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/775/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šimko Marián, , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie