Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/745/2019

(FO) Piskláková Oľga (06.08.1977)

Nové Mesto nad Váhom , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/745/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
18.06.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
18.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Piskláková Oľga, Nové Mesto nad Váhom , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie