Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/761/2019

(FO) Radičová Sandra (30.07.1993)

Prievidza , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/761/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
04.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
04.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Radičová Sandra, , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
16.12.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
14.01.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.01.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.01.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
13.02.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie