Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/229/2019

(FO) Zsindely František (15.09.1981)

Družstevná 838, 93541 Tekovské Lužany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/229/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
08.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
08.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Zsindely František, Družstevná 838, 93541 Tekovské Lužany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie