Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/218/2019

(FO) Mikle Franz (03.02.1995)

Búč 423, 94635 Búč

Spisová značka, typ konania:
32OdK/218/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mikle Franz, 423, 94635 Búč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie