Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/512/2019

(FO) Tomková Valentina (25.12.1964)

Leles 346 , 07684 Leles

Spisová značka, typ konania:
32OdK/512/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
11.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
11.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tomková Valentina, Leles 346 , 07684 Leles, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie