Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/970/2019

(FO) Kováč Lukáš (16.10.1989)

Banský Studenec 22, 96901 Banský Studenec

Spisová značka, typ konania:
2OdK/970/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč Lukáš, 22, 96901 Banský Studenec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--