Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/452/2019

(FO) Čakloš Alexander (05.06.1967)

Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
8OdK/452/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie