Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/334/2019

(FO) Podhradský Richard (01.03.1975)

Školská ulica 1128, 93013 Trhová Hradská

Spisová značka, typ konania:
25OdK/334/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
16.04.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
16.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie