Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/333/2019

(FO) Rigóová Eva (03.07.1982)

Dunajská 388/19 , 93039 Zlaté Klasy

Spisová značka, typ konania:
28OdK/333/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie