Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/26/2019

(FO) Braun Robert (07.06.1967)

Žakovce 30, 05973 Žakovce

Spisová značka, typ konania:
4OdK/26/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
od 03.12.2019
Stav konania:
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Braun Robert, 30, 05973 Žakovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--