Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/21/2019

(FO) Balog Dušan (01.07.1976)

Klenová 137, 06772 Klenová

Spisová značka, typ konania:
4OdK/21/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
29.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
29.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balog Dušan, 137, 06772 Klenová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--