Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/230/2019

(FO) Peniaško Milan (17.02.1958)

Kmeťova 27, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
23OdK/230/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Peniaško Milan, Kmeťova 27, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie