Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/226/2019

(FO) Bogdán Ján (24.10.1972)

Ul. M. Kukučína 1168, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
30OdK/226/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
13.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
13.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bogdán Ján, Ul. M. Kukučína 1168, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie