(PO) Rozmin s.r.o., IČO 36174033

Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
6K/9/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Angela Balázsová
Správca:
Stav konania:
31.05.2014 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.02.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.03.2014 - Začaté konkurzné konanie
31.05.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 07.05.2014
do 30.05.2014
Navrhovatelia:
Rozmin s.r.o., IČO 36174033, Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--