Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/970/2019

(FO) Svitáč Milan (07.03.1980)

Nemčianska cesta 180/23 , 97401 Nemce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/970/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Svitáč Milan, Nemčianska cesta 180/23 , 97401 Nemce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--