Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/338/2019

(FO) Búranová Helena (20.06.1957)

Rímska 2137/1 , 92705 Šaľa - Veča

Spisová značka, typ konania:
36OdK/338/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Búranová Helena, Rímska 2137/1 , 92705 Šaľa - Veča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie