Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/336/2019

(FO) Benian Ľubomír (27.12.1958)

Dedinská ulica 8033/15 , 91705 Trnava

Spisová značka, typ konania:
36OdK/336/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Trnava, IČO 42499500, Hlboká 8/1 , 91765 Trnava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie