Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/334/2019

(FO) Ďuríčková Jarmila (23.02.1983)

Nový Dvor 1065, 97251 Sládkovičovo

Spisová značka, typ konania:
36OdK/334/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
29.01.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
29.01.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie